Az újság ITT olvasható

Szerző: turoczi  2021.04.18. 12:05 Szólj hozzá!

Címkék: Turóczi Barnabás 2021. április Létavéártesi HIREK

http://letavertes.hu

A koronavírus helyzetről
Mint ahogy arról értesülhettek az írott és elektronikus médiákból 2021. április 19-ig a veszélyhelyzet meghosszabbításra került és az azzal kapcsolatosan meghozott intézkedések hatályban maradtak.
Április 19-én kinyitják az óvodákat és az általános iskolák alsó tagozatos osztályait. A felső tagozaton marad az otthoni, digitális alapú oktatás. Az iskola felső tagozatos osztályai - a közép-iskolásokkal egy időben - május 10-én állnak vissza a rendes munkarendre.
A napokban kértem a háziorvosokat, hogy a koronavírus helyzetről és a vakcinákkal kapcsolatos káros kommentek eloszlatása érdekében nyilatkozzanak a város facebook felületén a szakma és az általuk jónak, korrektnek tartott vélekedésekről.
A nyilatkozatokat követően a regisztrációs igény emelkedést mutatott, ami azt gondolom, jó visszaigazolása a megnyilatkozásuknak.-lásd: hivatalos facebook oldalunkat  és  honlapunkat 

Az azóta eltelt időben, mint ahogy bizonyára a köztudatban is nyilvánvaló, városunkban is több fertőzött személy került kiszűrésre. Mindamellett, hogy az oltások folyamatosan teljesítésre kerülnek – a körzetek részére átadott vakcinák függvényében – még a regisztrált létszám kevés ahhoz, hogy biztonságban tudjuk magunkat.
Sajnos hétről-hétre jelennek meg káros kommentek az elektronikus felületeken, valamelyik vakcinával összefüggésben, ami nemcsak arra alkalmas, hogy a gyártó cég felé a beszerzéseket megtörje, hanem arra is, hogy az oltakozástól elrettentsen embereket.
Ezért kérem, hogy minden egyes olyan kérdésben, ami a regisztráció ellen ösztökél, kérdezzük meg a helyi szakembereket minél hamarabb.
Információink szerint a regisztrált pedagógusok oltakozása szinte teljes mértékben megtörtént. A háziorvosok tájékoztatása szerint a fertőzéses betegek száma folyamatos emelkedést mutat. Több az általuk SBO-ra beküldött betegek száma (röntgen, esetleg CT-vizsgálatok miatt). Ezzel összefüggésben többen vannak kórházi kezelés alatt a városból. Egyre több azon fiatal betegek száma is, akik súlyosabb tünetekkel vészelik át a fertőzést.
Ezért felhívom mindenkinek a figyelmét a szabályok betartására, a távolságtartásra, a maszkviselésre, illetve a gyakori kézmosásra. 
 
Szennyvízberuházás
A korábban közölt telefonszámokon továbbra is lehet jelezni a közterületen, lakóingatlanon fennálló hiányosságokat: térburkolat kiegészítése, aszfaltozás, aknafedlap szintbehelyezése és minden mást. Elérhetőségek: Veszelka Miklós 0630/2682819, Takács István 0630/4377545, Márton Sándor 0630/9835087. Mint ahogy eddig is, munkaidőben az Önkormányzat telefonszámain is jelezhetnek. Az elmaradt aszfaltburkolatok javítása is megtörténik.

Szennyvíz bekötések
Tájékoztatok mindenkit, hogy az Önkormányzatnál eddig 558 ingatlan esetében kezdeményeztek bekötést. Az igénylések adminisztrációját folyamatosan lehet intézni a Városházán.
Arra hívom fel a figyelmet, hogy ez azért fontos, mert a talajterhelési díjak kiszabására vonatkozó moratórium 2021. június 30-án lejár. 

Közvilágítás

A Mezei-Vill Kft. Szakemberei a karbantartás keretében folyamatosan ellenőrzik a közvilágítási rendszert. Az a tapasztalatunk, hogy olyan helyen, ahol a lámpaoszlop nem lakott ingatlannál van, nem mindig történik meg időben a hiba bejelentése, ezért kérek mindenkit, hogy amennyiben nem világító lámpatestet észlel, azt a szokásos módon a Városházán az ingatlan címével és a lámpaoszlop számával (az oszlop közepén egy kis alumínium táblán látható) haladéktalanul tegyék meg.

Ipari park
Az ipari park kivitelezésében a munkaterületet tisztítása és a geodéziai felmérés alapján a végleges nyomvonal szintezése megtörtént. A D-Profil Kft. szakemberei a munkaterület víztelenítését ideiglenes tárolók kialakításával oldották meg.  A munkálatok elvégzését követően az a tapasztalat, hogy néhány napot még a területrész száradására várni kell. A szakmák az egyes munkanemek előkészítését elvégezték, és rövidesen elkezdődnek a közművezetékek kiépítésének földmunkái. Előtte közösen intézkedünk a nagy mennyiségű építési törmelék áthelyezéséről. A gázvezeték építéséhez a bányakapitánysági engedély megérkezett. 
 
Orvosi ügyeleti ellátás biztonsága
Ahogy korábban is írtam még mindig nehézségekkel küzdünk az orvosi ügyeleti ellátás szervezésében.  Ezért a személyi feltételek biztosítására folyamatos erőfeszítéseket teszünk.
Április hónapban az ügyelet orvosi háttere biztosított a rendszerbe beforgatott helyettesítő orvosok aktivitásának köszönhetően, azonban az asszisztencia biztosítása még mindig nehézkes.
Nehezíti a helyzetünket, hogy Nagypénteken este 20.30 órakor érkezett e-mail az álmosdi háziorvostól, melyben azonnali hatállyal felmondta az ügyelet feladat-ellátási szerződését.
Azonban meg kell köszönnöm azt a hozzáállást, amellyel a telefonos egyeztetésemre igent mondtak, és vállalták az ügyeleti szolgálat vitelét és segítését.
 
Illegális hulladéklerakás
Egyre inkább, és most már a város egyre több külterületi helyén, szembesülünk illegális hulladéklerakással. Legutóbb a Gagarin utca végén a vasúti átjáró után a bal oldali önkormányzati területén találtunk több szekérnyi ilyen hulladékot.

 
Szándékos környezetrombolás!
A régi, rekultivált szeméttelep környékéről az elmúlt évben 50 köbméternyi szemetet zsákoltak be a dolgozóink. Annak az elvitele több konténerrel és több alkalommal milliós nagyságrendű kiadással járt.
Az elmúlt hónapban és minden egyes hétvégén valaki (vagy valakik) egyre többet hord(anak) ki, melynek egy része gépjárműbontásból, illetve elektromos eszköz bontásából származó alkatrész, akár veszélyes hulladék is lehet. Ez a mennyiség már többszörösen meghaladja az 50 köbmétert.
Felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy 2021. márciusától az ilyen fajta hulladék elhelyezésének egyes eseteit a jogalkotó a szabálysértési kategóriából bűncselekménnyé minősítette.
Felhívom a figyelmét mindenkinek arra is, hogy a feleslegessé vált eszközöket, anyagokat az évente két alkalommal tartandó lomtalanítás keretében az önkormányzat részéről kialakított átvételi helyeken leadhatják.
 
Felhívom a figyelmét mindenkinek arra is, hogy az elektromos- és a járműbontásból származó felesleges alkatrészek átvételére az AKSD mindenki számára lehetőséget biztosít.
Ezzel együtt az önkormányzat részéről olyan súlyosnak látjuk a problémát, hogy büntetlenül semmi mellett nem fogunk elmenni, ezért minden hatóságot arra kértem, fordítson kiemelt figyelmet ezekre, és a törvény szigorával járjon el azokkal szemben, akik azt gondolják, hogy a felesleges holmiijaikat közpénzből fogják „elszállíttatni”.
Kérek mindenkit, ha ilyet tapasztal akár bel-, akár külterületen, azt az önkormányzat telefonszámain haladéktalanul jelezze!
 
Kispiaci pavilon építése


A 15. héten elkezdődött a vértesi kispiaci pavilon építése a Kassai utcai parkoló végébe, az oszlopok fogadóinak alapozásával. A faszerkezet az önkormányzat asztalos műhelyében készül az anyagok gyalulásával, leszabásával, mintázásával, illetve a ragasztott főtartók összeállításával. Ezáltal öt fedett, és három árnyékolós elárusító hely kerül kialakításra 17,5 x2 méter területen.
A pavilon elkészültét követően az árusítóhelyek térburkolatával és vele szemben három darab ülő pad elhelyezésével fejeződik be a közösségi tér kialakítása.
 
Közterületi WiFi rendszer
Az elmúlt héten már elérhetővé vált a közterületi szabad wifi rendszer a Kassai utcai játszótér parkoló, sportpálya és az Irinyi utca környékén is. Elérhetősége: WIFI4EU-Létavértes.
Ez a hálózat szintén szabad felhasználású az Árpád tér teljes szakaszán a játszótér felől is, a Kossuth utca első részén, illetve a sportpálya és óvoda parkoló környékén és területein is.
Menyhárt Károly polgármester
Szerző: turoczi  2021.04.15. 18:59 Szólj hozzá!

Címkék: Létavértes 2021. április polgármesteri tájékoztató M enyhárt Károly pm.

  

 

 ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tájékoztatás elsősök beíratásról

TISZTELT LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS DIÁK SZÜLŐJE/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE!

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon: 52-585-023, vagy e-mailben: aranyjanos.letavertes@gmail.com) az intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégezzük. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen  iskolánk a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és saját rendszerünkben a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítjuk. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

 A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

 Helyszín: Árpád tér 10. szám alatti épület (Emeletes iskola) aulája

Időpont:
2021.  április 15.  7:30 – 17:30
2021.  április 16.  7:30 – 17:00

Megjelenés csak lázmérést és kézfertőtlenítést követően, orrot és szájat eltakaró maszkban történhet. Egyszerre csak egy család (szülő / gondviselő és gyerek) tartózkodhat az épületben.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, legkésőbb 2021. április 23-ig döntünk a gyermekek felvételéről és ezután küldjük el a tájékoztatásunkat Önnek.

 A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatosan, az egyházaktól kapott információkat feltüntetjük a honlapunkon.

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 Létavértes, 2021. április 7.

Nagy Józsefné
intézmény vezető


IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI  BEIRATKOZÁSRÓL

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

Személyes beiratkozás esetén a szülő jelzi szándékát a 06-52/585-062-es telefonszámon, vagy az iskolai email címen: postmaster@irsulilvertes.t-online.hu

Ezt követően időpont egyeztetés történik a beiratkozás idejéről.

A szülő a szükséges dokumentumokkal: (lakcímkártya, TAJ-kártya, születési anyakönyvi kivonat, adóigazolvány, személyi igazolvány, határozat hátrányos helyzetről és gyermekvédelmi határozat), befárad az Irinyi u. 8. szám alá, a bejárat melletti aulába.

Itt megtörténik a beiratkozás a járványügyi előírások betartása mellett.

JÁRVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOK: lázmérés, kézfertőtlenítés a bejáratnál, orrot is eltakaró szájmaszk használata

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója - tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Létavértes, 2021.04.08.

Szentmiklósi Miklós igazgató

Szerző: turoczi  2021.04.10. 21:10 Szólj hozzá!

Címkék: Létavértes 2021. április óvodai-bölcsődei beíratások iskolai beíratkopzások

 1. évi pályázati kiírás

a létavértesi civil szervezetek részére

 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

            Az alábbi témakörökben lehet pályázni:

 • ) Település környezet- és természetvédelmének segítése,
 • ) Kapcsolódás városi rendezvények szervezéséhez (pl: Szüreti nap, Advent, Városnap)
 • ) Helyi nevezetességek, hagyományok, népi kulturális értékek ápolása, bemutatása,
 • ) Ifjúság részére szervezett szabadidős tevékenység segítése
 • ) Településkép javítás (épített környezet, parkok, épületek javítása, karbantartása)
 • A lakosság részére szervezett helyi kulturális és szabadidős tevékenységek, programok segítése
 1. Rendelkezésre álló forrás: az önkormányzat költségvetésében elkülönített keretösszeg 1.000. 000 forint
 2. Támogatottak köre: Pályázatot nyújthatnak be az 1989. évi II. tv (3-21.§) előírásainak megfelelő társadalmi szervezetek (kivétel: pártok, érdekvédelmi szervezetek, egyházak), az 1997. évi CLVI. tv. hatálya alá tartozó közhasznú szervezetek, akik:

a.)      a bíróságon 2015. január 1 előtt bejegyzésre kerültek,

b.)     az alapító okiratuknak megfelelően ténylegesen végzik tevékenységüket,

c.)     hiánytalanul elszámoltak az önkormányzati támogatással, és kifogás az elbírálás időpontjáig nem merült fel,

 1. Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.

A pályázónak 2021. január 1. - december 31. közötti időszakra, az alapító okiratában meghatározott célok érdekében szervezett programok megvalósítására, illetve a programokkal összefüggő anyagok beszerzésére igényelhető támogatás.

 1. 5. KIZÁRÓLAG HELYBEN MEGVALÓSULÓ PROGRAMOKRA ADHATÓ BE PÁLYÁZAT

A támogatás igénylésének és felhasználásának feltételeit a 2/2015.(I.27.)Ör. számú rendelet szabályozza:

7.§ (1) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a támogatási megállapodás a képviselő-testület döntése alapján erről kifejezetten rendelkezik. Amennyiben módosítani szükséges a megállapodást felhasználási cél tekintetében, írásos kérelem benyújtása szükséges a Művelődési Bizottság felé.

(2) A támogatási összegből kizárólag abban az esetben lehet személyi jellegű ráfordítást teljesíteni, amennyiben erről a támogatási szerződés a képviselő-testület döntése alapján kifejezetten rendelkezik.

(3) A támogatási összegből a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentációs célú kiadások legfeljebb 30%-ig teljesíthetők.

(4) Működési célra nyújtott támogatásból 100.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz nem szerezhető be, 100.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz csak fejlesztésre nyújtott támogatásból szerezhető be.

A megvalósított programoknál támogatóként meg kell nevezni, fel kell tüntetni a Létavértes Városi Önkormányzatot.

 1. Támogatási igénylőlap: április 9-től letölthető a www.letavertes.hu oldalról letavertes.hu/onkormanyzat/palyazatok/ civil szervezetek fül alatt.
 2. Pályázat benyújtása: A géppel írt pályázati adatlapot e-mailen aláíva szkennelve vagy személyesen lehet benyújtani zárt borítékban egy eredeti példányban Polgármesteri Hivatal földszintjén, mely az átvétel után iktatásra kerül.

Határidő: 2021. április 30-án 13 óráig

 1. Elbírálás:

Csak az olvashatóan kitöltött, határidőre benyújtott, a kötelező mellékleteket tartalmazó, támogatási igénylőlapon beadott pályázatok kerülnek elbírálásra. A Művelődési-, Sport- és Civil Kapcsolatok Bizottsága Elnökével történő egyeztetést követően a támogatások odaítéléséről a rendkívüli helyzetre való tekintettel Polgármesteri határozat születik.május 3 -i

    9. Pályázók értesítése:

A döntésről a pályázók 7 napon belül írásos értesítést kapnak.

A pályázati döntés megjelenik a Létavértesi Hírekben és a www.letavertes.hu honlapon.

 1. Megállapodás kötés: A döntésről szóló értesítőlevelek tartalmazzák a megállapodás kötés feltételeit, az ahhoz szükséges dokumentumokat és az aláírás módját, határidejét.
 2. Támogatás folyósítása: szerződésben rögzítettek szerint
 3. Elszámolás, ellenőrzés: A kedvezményezettek a támogatási megállapodás és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.

Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „Elszámolva Létavértes Város Önkormányzata ………………..sz. támogatási megállapodás terhére ………………..Ft összegben” záradékkal ellátva, a fénymásolat a pályázatért felelős személy aláírásával, bélyegzőjével  hitelesítve  nyújthatók be. Elszámolás benyújtásának határideje: 2022. január 31.

Támogatott szervezet a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles készíteni. A bizonylatok 2021. január 1- és 2021. december 31 közötti kifizetésekről szólhatnak, civil szervezetenként más időtartamra szólóan, a támogatási megállapodásban szerepeltek alapján. A szakmai beszámoló elfogadásáról a Művelődési Bizottság, a pénzügyi elszámolásról a Pénzügyi Bizottság dönt, melyről az elszámolást követő 30 napon belül értesíti a pályázót. Elszámoláshoz szükséges mellékletek a www.letavertes.hu honlapon lesznek elérhetők.

További információk:                         Vályiné Pápai Viola- Művelődési Bizottság elnöke –telefon: 30/5879390

Juhász Judit – titkársági ügyintéző - 52/585-055 e-mail:titkarsag@letavertesph.hu

(Lásd továbbá: Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2015. (I.27.) számú önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről)

ADATLAP ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT A VÁROS HONLAPJÁN

 

Szerző: turoczi  2021.04.08. 15:37 Szólj hozzá!

Címkék: Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi civil pályázat

Szerző: turoczi  2021.04.01. 17:20 Szólj hozzá!

Címkék: újság anyaggyüjtés 2021. április

AZ ÚJSÁG OLVASÁSÁHOZ KATTINTSON IDE !

Szerző: turoczi  2021.03.17. 21:27 Szólj hozzá!

Címkék: ÚJSÁG lÉTAVÉRTESI hÍREK 2021. MÁRCIUS

LÉTAVÉRTES VÁROS HONLAPJA

evertekelo_2020_ev.jpg

 

Tisztelt létavértesiek, Kedves barátaim!

Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Önöket a nehéz 2020. év értékelésekor magam és a képviselőtársaim nevében, amikor számot kell adni az elvégzett feladatokról, amit mindig kiemelt fontosságúnak tartok. Mindannyian tudjuk, hogy a 2020-as év merőben más eseményeket és teendőket hozott, mint a korábbiak. A pandémia beálltával 2020. március 16-tól elrendelt veszélyhelyzet következtében helyben is intézkedéseket kellett hozni a lakosság biztonsága és a járvány terjedésének megakadályozása érdekében. Ezért év közben 11 alkalommal hoztam polgármesteri hatáskörben különféle döntéseket a járványhelyzet folyamatos változása, illetve annak lekövetése okán. Ezért a Képviselő-testület csak 14 alkalommal tartott ülést. Ennek keretében 85 határozatot hozott, míg saját hatáskörben 27 döntés született. A megalkotott 17 rendelet is –megbontva- nagyjából ilyen arányban fogalmazódott meg testületi és saját hatáskörben. Márciustól június végéig, illetve októbertől a mai napig a Képviselő-testület -a tájékoztatásukon kívül - nem ülésezhetett.

A döntéseinkről rendszeresen beszámoltunk a Létavértesi Hírek hasábjain, illetve a város hivatalos facebook oldalán és a honlapunkon egyaránt. A 2020. évi rendezvényeink közül a Léta-vértes Város Bálja, a Borverseny és a Határmenti néptánctalálkozó, továbbá az augusztusi Alkotótábor lett megtartva. A többi esemény, illetve az egyházi ünnepek alkalmával készült műsorok szintén csak elektronikus formában, a két hivatalos felületünkön lett közzétéve.

Munkánk zsinórmértékeként az 59/2020.(X.1.) Öh. számú határozattal sikerült elfogadnunk Létavértes Város Fejlesztési és Gazdasági Programjában a 2021-2029-es időszakra, mely tartalmazza a Ciklusprogramot és a pályázati elképzeléseink mindegyikét. E mentén folyamatosan kapcsolatban vagyunk a forráskezelő szervezetekkel, Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatával, annak Fejlesztési Ügynökségével, a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft-vel, kiemelten a TOP források miatt.

Áthúzódó pályázatokról

 1. július 28. megtörtént a műszaki átadása a város eddigi legnagyobb beruházásának (3.690.542.797 Ft) a KEHOP 2.2.2-15-2015-00001 szám alatt megnyert szennyvízprogramnak. A bonyolítását a Nemzeti Fejlesztési Programiroda lezárta és a Debreceni Vízmű Zrt. az üzemeltetést megkezdte. Év közben még döntöttünk a régi szennyvízkezelő épület elbontásáról, mely kisebb problémák mellett megtörtént. A bontást végző vállalkozást a szolgáltató által átutalt bírság összegéből kifizettük.

A támogatási szerződésben a projekttel érintett települések (Létavértes, Hajdúhadház, Téglás, Kemecse, Vasmegyer-Tiszarád) közül az utóbbi három község hibájából még a nyilvánosság elszámolása folyamatban van. Ez számunkra nem jár kötelezettséggel. A kivitelezők az év közben történt hibabejelentéseket folyamatosan és időben kezelték.

Szintén műszaki átadás volt szeptember 7-én, a TOP-3.2.2-15HB1 számú pályázati forrásból Létavértes város közintézményeinek fűtéskorszerűsítése geotermális energia felhasználásával című pályázatunk megvalósításának. Ezt követően a termálvízzel ellátott 11 intézmény fűtésének beszabályozása, illetve próbaüzem zajlott a termelő és visszasajtoló kút működtetésével együtt. Az ehhez felhasznált 615.638.526 Ft pályázati összeg elszámolása megtörtént. Egy kifizetési kérelmünk van még bent, a tervezésre fordított közel 19.000.000 Ft összeget várjuk vissza.

Végre 2020. december 21-én hatályba lépett a kivitelezési szerződésünk a TOP-1.1.1-15HB1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Létavértesen című projektünkre is. A pályázat keretében a Szél utca végén, a vasút melletti ipari terület közművesítését végzik el a nyertes D-Profil Kft. szakemberei. A munkák során a belső út 1,8 km hosszban a terület közvilágítása, elektromos ellátása, víz, gáz, és szennyvízhálózat kiépítése valósul meg. Az elnyert pályázati összeg 288.889.886 Ft.

Ezen pályázatok mindegyike alapos előkészítést, és sajátos tartalmuk miatt, illetve jelentős forrásigényük miatt rendkívüli odafigyelést és gondosságot követelt mindenkitől. Az elkészült művek igazolják, hogy munkák nem volt hiábavaló, és biztonsággal tudjuk majd üzemeltetni azokat.

A kisebb pályázataink közül talán a Dél-Nyírségi LEADER Egyesület által támogatott Létavértes Árpád téri játszótér megújítása a kisgyerekes családok és a gyermekek körében leginkább várt projektünk volt. A kivitelező Polyduct Kft. ugyan még 2019. december 20. napján átadta az elkészült művet, azonban az év közbeni járványhelyzet miatt csak kevésszer volt használható. Az ehhez szükséges bevizsgálásokat még év elején elvégeztettük és a projekt összköltségével 15.746.289 Ft elszámoltunk. Az Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulása, illetve a fenti LEADER közösséggel tárgyalt projekt elképzeléseink forrással való feltöltése még várat magára.

A pályázatokkal kapcsolatosan a képviseletek felelősei (vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, gazdálkodóknak és magánszemélyeknek) több esetben küldtek értesítést az aktuális projektekről melyeket a honlapon megjelentettünk vagy értesítettük az érintetteteket.

Az egyéb alapok közül két EFOP forrás hozzáférése volt biztosítva, melyek keretében különböző közösségi programok, tanfolyamok, illetve foglalkoztatási lehetőségek kerültek megvalósításra. Az egyiknek a gesztora Derecske, a másiknak Hajdúhadház.

Az év során valósult meg a 2019. szeptember 24-én, a Mezei-Vill Kft. által közbeszerzési eljárás keretében elnyert közvilágítási korszerűsítési program. Ennek keretében 1.108 db lámpa került felszerelésre a közvilágítási oszlopokra, melyet ESCO finanszírozás formájában 6 év alatt fizetünk ki saját forrásból. A beruházás összege 85.137.800-Ft+ÁFA.

A pályázati elképzeléseinket korábban is, és az év során is folyamatosan kidolgozzuk és hozzáigazítjuk az egyes kiírások lehetőségeihez. Így rendelkezünk a napközi konyha, Sziget - László utcák felújításához szükséges műszaki dokumentumokkal. Ezek mellett a középtávú fejlesztési programban szereplő jelentős forrásigényű elképzelésinket Hajdú-Bihar Megye Terület- és Térségfejlesztési koncepciójához, illetve az Országos Területfejlesztési Programhoz is megküldtük. Némelyikhez szintén rendelkezünk alapdokumentumokkal. Megvalósíthatósági tanulmány, projektterv, költséghaszon elemzés, stb.

Év közben a többször kért indikatív árajánlatok jelentős többlete és a járvány miatt bizonytalan saját bevételek okán a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázatunkról forráshiány miatt le kellett mondanunk. Több érintett ingatlanrész megvásárlása mellett a támogatás több mint 50%-át kellett volna saját forrásként betervezni.

Az elmúlt évben sikerült két pályázatot beadnunk a város épített értékeinek megóvása érdekében, így 2020. november 17-én Támogató okirat került elfogadásra az Agrárminisztérium által a Hungarikumok kategóriában, a Vízivágóhíd és berendezései felújítására 3.942.636 Ft-tal, míg 2020. október 15-én kelt szerződéssel a Teleki László Alapítványtól a szőlőskerti Tájház és berendezései felújítására 7.044.600 Ft-tal elnyerni.

A város egyetlen, még felújításra váró épülete a Napközi Konyha, melynek szorgalmazását folyamatosan megtesszük, minden egyes forrással rendelkező támogató szervnél. Ennek előkészítésére már vannak terveink és engedélyünk, azonban a technológiák korszerűsödése miatt változtatásra és átdolgozásra lesz szükség.

A „Zöld város” forrásból kimaradt művelődési ház épület energetikai fejlesztését és Rózsa utcai bővítést előcsarnokkal, ruhatárral, jegypénztárral projekt szintén előkészítés alatt van. Ugyanilyen stádiumban van a piaci épület építésének projekttervi előkészítése. Ezekhez az épületekhez a szükséges tervek és engedélyek rendelkezésre állnak.

A Belügyminisztérium által koordinált – mindig kiírásra kerülő - kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló épületek felújítása, illetve belterületi utak építése programokra évente készülünk, viszont az elnyerhető keret nem teszi lehetővé, hogy jelentősebb beruházásra tudjunk pályázni.

Terveink között szerepel még egy Napelem park kialakítása, melyhez a 3x500 kW teljesítmény elérése miatt a lehetőséget lefoglaltuk az E.ON-nál. (Amennyiben az állami hozzájárulás mértéke a rentábilis üzemeletetést és néhány éven belüli megtérülést lehetővé teszi.)

A geotermális pályázat sikerességének fényében feladat lesz a két településrész közötti ú.n. „nagysziget” részletes rendezési tervének alapos előkészítése. Az előzetes elképzelés a korábbi szándékokat viszi tovább, miszerint strandfürdő és szabadidős területegységek lesznek kialakítva. Ez tartalmazza az utcák és a parkolóhelyek végleges terveit is.

A Kistérségi- és önkormányzati közmunka programok keretében a feladatellátás és az intézmények munkájának támogatása, esetlegesen a nagy rendezvényeink kiszolgálása miatt a programok továbbra is lehetővé tették kis értékű eszközök, építő- és útépítő anyagok beszerzését, valamint betontermékek alapanyaginak beszerzését is.

Ennek keretében tavaly is több mint száz tonna meleg aszfalt, sóder, cement folyamatos biztosítása, valamint az önkormányzati traktorhoz különböző szerelékeket tudunk beszerezni. (idén rézsűkaszát).

Terveink között szerepel:

Helyi gazdaságfejlesztési kiírásokhoz illeszkedő fémvázas tárolóépület létrehozása a Baross utcai önkormányzati telephelyen, melynek a tervei elkészültek.

Ez az épület a mezőgazdasági termények feldolgozását, és a beton termékek (térkő, folyóka, és árokelemek) gyártását segítheti, melyhez 70 millió Ft forrás szükséges.

Tapasztalatok, összegzés

A korábban megvalósult épületenergetikai projektek keretében az intézményhálózat épületeinek energetikai felújításával (szigetelés, nyílászáró csere, napelem) jelentős megtakarítást értünk el. Ugyanilyen megtakarítást várunk a termálvízzel fűtött épületeinek gázfelhasználásának a csökkenéseiből is.

Az utóbbi néhány év gazdasági és gazdálkodási környezete – amiben az önkormányzatok működnek- kedvezőbb volt. Azonban a 2020. évi járványhelyzet az elmaradó bevételekkel és annak folytatásaként az adóbeszedés rendszerének módosulása okozott és okoz még bizonytalanságot, és megoldásra váró feladatokat az önkormányzat gazdálkodása során. 2020-ban az odafigyelő és gondos intézményi és települési gazdálkodás során teljesíteni tudtuk a vállalt feladatainkat, működtetni tudtuk az intézményeinket, ki tudtuk fizetni a szociális rendeletünk szerinti járandóságokat mindenkinek. Így különösen 922 fő részére iskoláztatási támogatást, 1.102 fő részére időskorúak járadékát, 54 fő részére az újként megállapított daganatos betegek egyszeri segélyét, illetve Képviselő-testület tagjainak felajánlásával minden ingatlanhoz adtunk tisztítószer - élelmiszercsomagot, illetve a város ugyanúgy 2-2 db maszkkal segítette a családok védekezését a járvány ellen.

A civil szervezeteket tervezetten ismételten támogattuk, azonban a járványhelyzet miatt a pályázatok felhasználási körét a szerződésükben majd mindenkinek módosítani kellett.

A stabil gazdálkodás érdekében az év során költségvetési tételeket kellett átcsoportosítani. A fokozott figyelem mellett minden kiadási terület tervezhető és végrehajtható volt, sőt a beruházásaink teljes körű megvalósításában többleteket is vállalhattunk. Ilyenek voltak például az Árpád tér 10. szám alatti nagyiskolánál a kazán, az uszodai vegyszeradagoló, illetve a légtechnikai berendezések sürgős javítása és karbantartása. Elkészítettük a Kassai utcai parkolót, illetve megújult az Árpád téri orvosi rendelő egyik vizesblokkja is.

Jelentős eredmény, hogy a bölcsőde kiszolgálásához az átalakítások során megszűnt helyiségeket egy új épület felépítésével pótoltuk, ahol helyet kapott a dolgozók kerékpártárolója és egy fedett tároló rész is megvalósult. Idén már csak a szigetelése történik.

Mindezek ellenére nem voltak kifizetetlen számláink, a határidős teljesítések mellett sok más plusz dolgot sikerült megoldani és beszerezni is. Az önkormányzati számlák évközben végig pozitív egyenleggel álltak. A pályázati önerőket is -egyesek megelőlegezését- rendre teljesítettük. A LEADER közösség adminisztrációjának fenntartásához tagi kölcsönt adtunk. Anyag-beszerezéssel előkészítettük a temető új részének lekerítését is.

Az önkormányzati feladatellátásához szükséges létszámot elbocsátás nélkül, nyugdíjazások mellett is megtartottuk.

A 2019. gazdasági év indításában jelentős segítség volt az előző évi működési költségvetési pénzmaradvány 511.453.152 Ft összege, és ebből a 198.755.556 Ft felhalmozási költségvetési pénzmaradvány összege - (utóbbiban a pályázatok és a saját felhalmozási költségek szerepelnek). Ezzel együtt 2020. utolsó módosított előirányzatával a költségvetés záró kiadási és bevételi főösszege 2.702.112.638 Ft-ra teljesült.

Mindehhez hozzájárult a jogszabályoknak megfelelően a közoktatási intézményeink átadásával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésből befolyt és a Klebelsberg Központ által időben fizetett bevétel is (uszodahasználat, takarítás, gépészet üzemeltetése).

Bár, ahogy az előbb már írtam a digitális oktatásra való átállások és a veszélyhelyzetben elrendelt zárások miatt bérleti díjunknak mintegy 20% -a folyt be.

Az önkormányzat új adónem bevezetésével és adóemeléssel nem tervezett és nem is tervez. A normatívákhoz alakítottuk ki a feladatellátást is.

A 2020. évben sem sikerült még átvenni az ivóvízminőség javító programban megvalósult rendszert. Az aktiválást abban az esetben tudjuk megtenni, ha a még működő Társulás a programmal elszámol és semmilyen követelést nem támaszt Létavértessel szemben.

 1. novemberétől folyamatosan szervezzük az ügyeleti helyettesítő orvosokat és asszisztenciát, a feladatellátásból részben kilépett körzeti orvos pótlása érdekében.

Nagy köröket futottunk, de apróbb hiányosságokkal még is sikerült megoldani ezt a nem kis feladatot, ráadásul ebben a közegészségügyi környezetben. Bízunk abban, hogy ez a helyettesítők által már végleg normális mederbe kerülhet.

Idén is figyelemmel kísértük – mint legnagyobb tulajdonos – a LÉT.A.MED Zrt. kistérségi szakrendelő működését. A szakmai szolgáltatás évente próbál igazodni az igényekhez.

Támogattuk a beadott pályázataikat, kiemelten egy új CT beszerzésére és az ahhoz szükséges labor kialakítására.

A közfoglalkoztatásban hosszabb, rövidebb idejű kiírásokban a városi és a Társulás 5 programjában 81 főnek adtunk munkát.

Közmunka keretében termeltünk tormát, uborkát, hónapos retket, fejtett borsót, zöldbabot, sütőtököt, főzőtököt, lila és fehér káposztát, vöröshagymát, burgonyát, sárgarépát, petrezselymet. Több mint 12 millió forint bevételünk származott, főként a nagyüzemi kukorica és búza eladásából.

Diákmunka programban 22 fő vett részt az iskolai nyári szünetben. Önkéntes munka keretében közel 20 főnek tettük lehetővé, hogy rendszeres segély folyósításához szükséges napokat megszerezze.

Közmunkával segítettük az intézményeinket, rendben tartottuk a piacot, a köztereinket, a temetőt, a sportpályát. Ennek keretében kátyúzással óvjuk most már évek óta a kül- és belterületi szilárd burkolatú útjainkat. Néhány helyen építtettünk belvízcsatornát.

A takarékos és odafigyelő gazdálkodás az önkormányzatra és minden intézményére jellemző volt. Ki kell terjesztenünk a hatósági, bírságolási intézkedést az illegális hulladék elhelyezőire is. Ezek felszámolása -főként lomtalanítás után- több mint 1 millió forintba került. Azt látjuk, hogy ez a tendencia nemhogy csökkenne, hanem inkább még növekszik.

Azt gondolom, mindenki látja, hogy a napjainkban tapasztalható közigazgatási változásoknak megfelelően és az ehhez kapcsolódó elképzelésekhez alakítottuk át a feladatellátásunkat. Sikerült a COVID-19 járvány helyzet kezelését intézkedésekkel normális mederben tartani, így még Létavértes a napokban sem tartozik a fertőzöttnek mondható települések sorába. Igyekeztünk minden intézkedésünket időben a szükséges és elégséges mértékig megtenni, úgy hogy annak következményeként senki sem szenvedjen kárt.

Ennek a folyamatnak, bár a korlátozó rendelkezések egyelőre április 7-éig vannak kihirdetve, azonban megítélésünk szerint a vége még bizonytalan. Addig az elrendelt szabályozást mindenütt szem előtt kell tartani. Feladatellátásunkat a Városházán is igyekszünk mindig a körülményekhez igazítani, így várható ismét a „Home Office” üzemmódra való nagyobb létszámú átállás is, de a kérelmek és az ahhoz szükséges nyomtatványok a szokott módon elérhetők és leadhatók.

Továbbra is meggyőződésünk, hogy csak helyben lehet hatékonyan orvosolni a felmerülő problémákat. Így év elején felkészülünk a 2021-ben várhatóan kiírt pályázatok fogadására, azért, hogy Létavértes a térségben elért központi szerepét továbbra is megtartva és ahhoz mérten fejlődhessen tovább.

Ezúton szeretném megköszönni Mindenkinek munkánk támogatását, a segítő jelzéseket, kritikákat, az építő javaslatokat és minden jó szót is!

Menyhárt Károly polgármester

 

Szerző: turoczi  2021.03.17. 19:07 Szólj hozzá!

Címkék: évértékelő Menyhárt Károly Létavértes Városi Önkormányzat

Szerző: turoczi  2021.03.14. 19:48 Szólj hozzá!

Címkék: Vályiné Pápai Viola Irinyi fivérek az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc

 

202102231039-2.jpg

Folytatás és komplex anyag:

https://letavertes.hu/HPage.aspx?key=2180

Szerző: turoczi  2021.03.01. 11:30 Szólj hozzá!

Címkék: 2021. február Létavértes önkormányzat HÉSZ véleményezés


Januárban a Létavértesi Hírekben írtunk arról, hogy a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával megjelent a Rozsnyai Gyűjtemény 47 oldalas tárlatismertetője: Vezető a gyűjtemény állandó kiállításához címmel.

Néhány mondatban érdemes bemutatni a gyűjteményt, még akkor is, ha a járványhelyzet miatt jelenleg az intézmény nem látogatható.

 

 
Elhelyezése: a klasszicizáló stílusú Lédig kúria műemléki környezetében található, ahol 1998 óta a református egyház Szeretetháza működik. 2002-ben pályázati támogatással több apartmansor épült, és 2010-től ezek egyikének alagsorában nyertek elhelyezést a rendkívüli értékkel bíró magánműkincsek. A gyűjteményt a Rozsnyai család fiatal tagja, Dr Rozsnyai István gyógyszerész hozta létre.

A folytatás a város honlapján olvasható.

Szerző: turoczi  2021.02.18. 17:19 Szólj hozzá!

Címkék: Létavértes Turóczi Barnabás Rouzsnyai istván Múzeális Gyűjtemény Kővári Krisztiám 2021. február

AZ ÚJSÁG ITT OLVASHATÓ !

Szerző: turoczi  2021.02.18. 09:17 Szólj hozzá!

Címkék: újság önkormányzat LÉTAVÉRTESI HÍREK 2021. február

Létavértes honlapja

 

     
     
   FotóK: Gyermeksziget Óvoda- Bölcsőde archív

Bábok kiállításra készen 

Nagyon megtisztelő felkérést kapott a Cifra Palota bábcsoport!
Bábjainkat egy vándorkiállításra invitálták, ahol többek között a Vojtina Bábszínház és a hajdúsámsoni Dínó bábcsoport bábjaival együtt lesznek kiállítva. Meglepetésként a méltán híres Kemény Henrik örökségéből is látható lesz egy bábfigura.

Nagy örömünkre szolgál, hogy neves, bábos szakemberek értékesnek és érdemesnek találják az általunk készített bábokat, és egy ilyen rangos megyei rendezvényen képviselhetjük intézményün-ket és városunkat.
A kiállítás rendezői: Nemzeti Művelődési Intézet, Vojtina Bábszínház, Korngut-Kemény Alapítvány, VOKE Egyetértés Művelődési Központja, Létavértesi Gyermeksziget Óvoda- Bölcsőde, Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési ház.
A járványhelyzet miatt, a tervek szerint Létavértesen az óvoda bejárati üvegfalánál lesz a kiállítás, (Debreceni utca 1. )
2021. február 16 - március 07 között
amit belülről az óvodások, kívülről pedig minden érdeklődő megtekinthet. A vándorkiállítás többi helyszíne: Pocsaj, Konyár, Hajdúsámson, Berettyóújfalu.
A tárlat végül megérkezik a debreceni Vojtina Bábszínházba, ahol 2021. augusztus 19. - szeptember 30. között lesz megtekinthető.
A létavértesi gyermekek ismerősként köszönthetik a kiállított bábokat, hiszen minden évben lehetőségük van megtekinteni az immár 14. éves Cifra Palota bábcsoport előadásait, sőt, a bábokkal Ők is játszanak a bábos tehetségműhely keretein belül is.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk erre a rendhagyó kiállításra!
Pappné Győri Tünde
Báb munkaközösség vezető

 

Szerző: turoczi  2021.02.15. 16:47 Szólj hozzá!

Címkék: Bábkiállítás Létavértesi Gyermekszioget Óvoda Bölcsőde Pappné Győri Tünde 2021. február-március

 


                                                                                                                                        Fotó: Kovács Péter
A NAPLÓ tudósítás olvasásához kattintson a képre


Kővári Krisztián képriportja több, mint 100 képből áll. . Kattintson a fotóra!
Szerző: turoczi  2021.02.15. 07:21 Szólj hozzá!

Címkék: rendezvény kultóra rendhagyó farsang Létavérteasen Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény 2021. február 14

 Szerző: turoczi  2021.02.02. 09:02 Szólj hozzá!

Címkék: kultúra Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési ház Farsangi online játék

Az újság olvasásához kattintson  IDE !

Szerző: turoczi  2021.01.18. 12:18 Szólj hozzá!

Címkék: újság Létavértes Városi Önkormányzat 2021. január Lértavértesi Hírek

A Magyar Kultúra Napja alkalmából néhány héten keresztül a 2020-asLétavértesi Művésztelep anyagát mutatjuk be. Minden nap, egy alkotással jelentkezünk. A képekhez csatolt rövid információk nem műelemzések, inkább szubjektív benyomások, melyek szándékaink szerint olyan információkat tartalmaznak, melyek segítik a művek megértését. Online kiállításunk címe: „Minden napra egy kép”. 

A folytatásos virtuális tárlatot tekintse meg a város honlapján!

 

Szerző: turoczi  2021.01.15. 11:21 Szólj hozzá!

Címkék: Menyhárt Károly Kővári Krisztián Pappné Szabó Mária Létavértesi Művésztelep Folytatásos képbemutató 20 éves a művésztelep Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési ház

Létavértes város honlapja

menyhart_honlap_jobb_szelre.jpg

A koronavírus helyzetről

Mint ahogy arról értesülhettek az írott és elektronikus médiákból 2021. február 1-jéig a veszélyhelyzet és az azzal kapcsolatosan meghozott intézkedések – az időkorlát kivételével - hatályban maradnak. A helyben meghozott intézkedések -a piac látogatásával összefüggésben- ezzel együtt megmaradnak. A koronavírus helyzetről érdeklődtünk a háziorvosi körzetekben is. Tájékoztatásuk szerint a fertőzöttek száma még mindig csökkenő tendenciát mutat. Erre utal az a tény, hogy a karanténban levők száma kevesebb, illetve az elvégzett tesztek aránya többségében negatív eredményt hoz. Az egészségügyi szolgáltatók egy részének oltása megtörtént, a többi folyamatban van. A szociális intézményekben a vakcina igénylés felmérése megtörtént, az oltásokat az ellátottak és a dolgozók számára ütemezetten információink szerint helyben fogják teljesíteni. A családsegítésben és gyermekjólétben résztvevő dolgozók tesztelését a január 16-i hétvégén központilag biztosították. Továbbra is szükséges, ezért felhívom mindenki figyelmét a szabályok betartására, a távolság tartásra, a maszkviselésre, a gyakori kézmosásra.

Szennyvízberuházás

A korábban közölt telefonszámokon továbbra is lehet jelezni a közterületen, lakóingatlanon fennálló hiányosságokat, térburkolat kiegészítése, aszfaltozás, aknafedlap szintbehelyezése és minden mást is.

Elérhetőségek: Veszelka Miklós (0630/2682819), Takács István (0630/4377545), Márton Sándor (0630/9835087), és ahogy eddig is munkaidőben az Önkormányzat telefonszámain.

Az általunk ismert hiányosságok elhárítását novemberben és decemberben egy alkalommal elvégezték. Elmaradt aszfaltburkolat javítása, ami csak a fagy- és hómentes időszak után történhet.
Tájékoztatok mindenkit, hogy a kivitelezők téli leállásával a lakossági panaszok helyreállítása csúszni fog. A bejelentéseket azonban a regisztrálás végett folyamatosan tegyék meg.

Az Önkormányzatnál több mint 500 ingatlan esetében kezdeményeztek bekötést. Az igénylések adminisztrációját a téli hónapokban is lehet intézni a Városházán.

Geotermális energia hasznosítása

A kivitelező a hőközpontokban 2020. október 12-től a rendszerek működtetését üzemszerűen végzi, melyben a távfelügyeleti rendszer és a helyi tapasztalatok miatt folyamatosan finom beállítások szükségesek. Az internetalapú távfelügyeleti rendszer teljes beüzemeléséhez a visszasajtoló kútnál az adatátviteli vonal végpontját a Magyar Telekomnak még mindig nem sikerült biztosítani. A cég vezetői a termálvíz gáztalanítására és a gáz hasznosítására készítenek javaslatot, amivel a hatásfok jelentősen nőni fog.

Energetikai korszerűsítésről

A Mezei-Vill Kft. Szakemberei a karbantartás keretében folyamatosan ellenőrzik a közvilágítási rendszert. A hibabejelentéseket a szokásos módon a Városházán lehet megtenni. Vízkeresztet követően a karácsonyi díszvilágítások leszerelése megtörtént. A közterületekről és az intézményekről is leszedtük az ünnep előtt elhelyezett fényforrásokat.

Ipari park

Az ipari park pályázatunk forrás kiegészítésére a szerződés a közreműködő szervezetnél elkészült, még decemberben aláírásra került, így az 29.727.336 forintot biztosít a beruházás megvalósításához. A műszaki ellenőr szervezet és a kivitelező kérésének megfelelően a szerződésben foglalt határidőn belül a munkaterületet 2021. január 15-én átadtuk.

Orvosi ügyeleti ellátás biztonsága

Ahogy decemberben is leírtam, az egészségügyi és munkaügyi jogszabályok betartásával összefüggésben nehézség lépett fel az ügyeleti ellátás szervezésében. Az orvosi ügyeletben résztvevő orvosszám csökkenésének következményeként megnövekedett terhet egy fő háziorvos a továbbiakban sem vállalja.

A személyi feltételek biztosítására folyamatos erőfeszítéseket teszünk, azonban rajtunk kívülálló okok miatt január első hétvégéjét csak a Vámospércsi ügyeleti szolgálattal tudtuk biztosítani.

A járvánnyal összefüggésben jelentkező fokozott orvoshiány nehezíti a probléma megoldását. A külső szolgáltatókkal való egyeztetések eredményeként a költségvetés készítéséig írásbeli ajánlatot kapunk az ügyeleti ellátás teljes lefedésére. A számokból fogjuk látni, hogy lesz-e lehetőségünk a váltásra. Február végéig vélhetően egyedi szerződésekkel tudjuk lefedni az üres napokat. A januári orvosi ügyelet 10 üres napja egy nap híjával le lett szerződve.

Nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk az ellátás biztosítása érdekében, amit tovább nehezít a szükséges asszisztencia részvételének hiánya is, mert minden üres napon őket is pótolni kell

A közterületi wifi szolgáltatás előrehaladásáról

Korábban két pályázatot nyertünk, melynek egyikéből hazai forrás terhére egy eszköz került fel Vértesen az Irinyi utcán az iskola épületére. Ennek a 100-150 méteres körzetében már most is díjmentesen érhető el közterületen a wifi szolgáltatás.

A másik Wifi 4 EU pályázatunk kivitelezésére T-Systems Magyarország Zrt. szolgáltató által küldött ajánlatot elfogadtuk, ennek keretében 10 helyszínen 15 db kültéri és 2 db beltéri eszköz kerül elhelyezésre. A kivitelezés után a Kossuth utca első szakaszán, az Árpád tér teljes szakaszán, a Rózsa utca elején, az óvoda, sportpálya körzetében, illetve Vértesen a Kassai utca elejétől a Delfin Fitness épületénél, a Kassai utcai parkoló, illetve az Irinyi Arborétum területén és várhatóan az Irinyi utcán, az Orgona utcai zugig köz-, magán- és intézmény területek egyaránt lefedettek lesznek a szolgáltatással.

Menyhárt Károly polgármester
Szerző: turoczi  2021.01.15. 10:41 Szólj hozzá!

Címkék: tájékoztató Létavértes Menyhárt Károly polgármester 2021. január


A Létavértes Lakosságáért SC ’97 Egyesület labdarúgó szakosztálya már készül a tavaszi rajtra.
A serdülők Szatmári Róbert edző irányításával hétfőn és szerdán 17 órától 19 óráig, az ifjúsági- és felnőtt csapat tagjai kedden és csütörtökön Csató Tibor, illetve Kontor Gábor irányításával 18 órától - 20 óráig tartják edzéseiket a városi Sportcentrumban.
Mindhárom csapatba várják új játékosok jelentkezését!
A Bozsik programban szereplő gyerekek februártól kezdik el a munkát. Ennek időpontjáról a gyerekeknek értesítést fognak küldeni.
 
A sportegyesület vezetősége ezúton is tájékoztatja a sportcentrum látogatóit és a lakosságot, hogy az értékek védelme érdekében 8 db kamerát szereltek fel a pályákon és az épületekben.
Árva Barna, egyesület elnöke
Szerző: turoczi  2021.01.07. 16:43 Szólj hozzá!

Címkék: Sport 2021. január Létavértes SC 97 Árva Barna

Létavértes honlapja

img_0575.JPG

Nem csökken az érdeklődés a katonai pálya iránt, az elmúlt évben közel 400 fő vállalt szolgálatot a seregben Hajdú-Bihar megyéből. A járványhelyzet még inkább rávilágított arra, hogy békeidőben is nagy szükség van a katonákra.

 

Egy évvel ezelőtt még senki sem gondolt arra, hogy csak maszkkal az arcunkon, megfelelő távolságot tartva tartózkodhatunk egy légtérben társainkkal. A legfontosabb fogalommá a védekezés vált, mellyel megóvhatjuk szeretteinket a koronavírustól. A járvány elleni védekezésben a Magyar Honvédség is számos területen vesz részt, közreműködnek például az intézmények fertőtlenítésében, segítik a rendőrség munkáját és igyekeznek enyhíteni az egészségügyben dolgozók leterheltségén. A hivatásos és szerződéses katonák mellett az önkéntes tartalékos állomány is aktív részt vállal ezekben a feladatokban. A járványhelyzet ellenére – vagy éppen amiatt – egyre többen jelentkeznek katonának. A jelenségről Nagy Zoltán alezredest, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központjának parancsnokát kérdeztük.

- Hogyan tudná jellemezni a 2020-as évet toborzás szempontjából?

- A vírushelyzet miatt egy kihívásokkal teli év van mögöttünk, szerencsére az elért eredmények azonban nem tükrözik a nehézségeket. Folyamatos az érdeklődés a katonai pálya iránt, mely egyrészt az elmúlt évek munkájának köszönhető – az emberek ismerik és elismerik a honvédek munkáját, tudják, hogy milyen lehetőségek vannak a haderőben. Másrészt megvan a szerepe a jelenleg zajló Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak is, hiszen az emberek látják és érzékelik a stabilitást, az egyre bővülő juttatásokat, a modern technikai eszközöket. Ugyanakkor a társadalmi elismertséghez nagyban hozzájárul az is, hogy a katonák a jelenlegi járványhelyzetben kézzelfogható segítséget nyújtanak ott, ahol erre szükség van. Ezeknek az eredményeként tavaly majdnem 400-an választották a Magyar Honvédség valamelyik szolgálati formáját a megyéből.

- Melyek ezek a szolgálatformák, amelyekre várják az érdeklődőket?

- A honvédség szinte mindenkinek tud alternatívát kínálni az élethelyzetének, motivációjának vagy végzettségének megfelelően. Azoknak a fiataloknak, akik az érettségi megszerzését követően a továbbtanulást választják, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karát, illetve a Magyar Honvédség Altiszti Akadémián zajló „Acélkocka” képzést ajánljuk. Utóbbi egyéves, tanfolyamrendszerű képzés, amely már a tanulmányok ideje alatt is havi nettó 199 ezer forintos fizetést, térítésmentes lakhatást és étkezést, valamint utazási hozzájárulást jelent a résztvevőknek. Azok, akik azonnali munkalehetőséget keresnek, a szerződéses katonai szolgálatot választhatják. Változatos, kiszámítható életpályát kínálunk jelentkezőinknek, ahol érettségivel, kezdő legénységi beosztásokban minimum bruttó 299 ezer Ft-ot, érettségi nélkül bruttó 255 ezer Ft-ot lehet keresni. A számos plusz juttatás közül kiemelhető, hogy a honvédség szerződéskötéskor 100 ezer Ft szerződéskötési díjat, családalapítási, iskolakezdési és lakhatási támogatásokat kínál, valamint nyugdíjpénztári hozzájárulást, kedvezményes üdülést, ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat és sportolási lehetőséget is biztosít a katonák számára. Az Önkéntes Tartalékos Rendszer pedig azoknak szól, akik tanulmányaik, vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni honvédelmi feladatokban. A tartalékos rendszer egyik eleme a kormány gazdaságvédelmi programjának részeként létrejött speciális önkéntes tartalékos szolgálat, amellyel a honvédség akár több ezer állás nélkül maradt embernek adhat átmeneti vagy hosszútávú munkalehetőséget.

- Hogyan tudnak az érdeklődők kapcsolatba lépni Önökkel?

- Idén éppen 20 éve annak, hogy Debrecenben, a Péterfia u. 58/a szám alatt megnyitotta kapuit a toborzó iroda, ahol személyes tájékoztatást nyújtunk az érdeklődőknek. A mostani járványhelyzetben azt javasoljuk, hogy első körben személyes megjelenés nélkül lépjenek velünk kapcsolatba, az 52/314-200-as telefonszámon vagy a hajdu.toborzo@mil.hu e-mail címen. Emellett sok hasznos és érdekes információ található a www.iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.hu oldalakon, valamint az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Facebookon oldalán is.

Szerző: turoczi  2021.01.04. 19:39 Szólj hozzá!

Címkék: Nagy Zoltán toborzó cikk hadkiegészítő pk 2021. január

Létavértes honlapja

 

                                                                                                                 FOTÓ: KŐVÁRI KRISZTIÁN
"Léta szíve" a Gyermeksziget óvoda előtt

Tíz hónappal ezelőtt piros gyűjtőszívek készültek, melyekbe a város apraja nagyja szorgalmasan hordta a színes műanyag kupakokat. A környezetet veszélyeztető apróságokból decemberre mintegy 315 ezer darab, azaz 6,3 mázsa gyűlt össze, melyért 41 ezer forintot kaptak a kezdeményezést elindítók. Ezt az összeget kiegészítették a korábbi felajánlásokkal, így karácsony előtt, az eredeti szándéknak megfelelően 51 ezer forintot tudtak eljuttatni öt olyan családnak, akik nehéz körülmények között élnek, sokat nélkülöznek, vagy a szülő egyedül neveli beteg gyermekét.

Szabó Tibor vállalkozó, önkormányzati képviselő, aki felkarolta a kezdeményezést, azok köszönetét tolmácsolta, akik meglepődve, elakadt lélegzettel fogadták a nem várt segítséget. A sok-sok apró tudatos mozdulat így vált örömkönnyekké a szeretet ünnepe előtt.

                                                                                                                            FOTÓ: SZABÓ TIBOR
Mérlegen
Szerző: turoczi  2020.12.27. 16:49 Szólj hozzá!

Címkék: jótékonyság Létavértes Szabó Tibor műanyag kupakok gyűjtése

 


                                                                                                                KŐVÁRI KRISZTIÁN FELVÉTELEI
A koronavírus miatt idén elmaradt a debreceni 30. Nemzetközi Betlehemes találkozó, melynek több év óta sikeres résztvevője a létavértesi Arany János Általános Iskola tanulóiból álló „Nagylétai Csillagjáró Betlehemesek” csoport.
Molnárné Pelei Andrea tanárnő, a kollégái segítségével összegyűjtött helyi forrásokból lejegyezte, diákjaival betanította, műsorrá formálta a Nagylétai betlehemes karácsonyi ritusjátékot, mellyel céljuk, hogy a hagyományőrzéssel az utódoknak is átmentsék az örömhírt beharangozó népi üzenetet.
Karácsony közeledtével tavaly, de korábban is szerepeltek egyházi közösségekben, idősek szeretetotthonában, iskolai rendezvényeken, intézményekben, üzemekben, sőt kedves invitálásoknak eleget téve, magánházaknál is.
 

 
Ebben az évben csak rendhagyó betlehemjárásra kerülhetett sor. Műsorukat, az előre meghirdetett időpontban először a Nagylétai görögkatolikus templomnál mutatták be, majd stráfszekerekre szálltak és kántálva, énekelve, csengő és kereplő hangjaival kísérve végigvonultak a kisváros utcáin a vértesi református templomhoz, és ott újra előadták a sok humorral fűszerezett jelenetüket. Az egyik pásztorszereplő Kozma Botond úgy nyilatkozott: szép dolog, hogy folytatódik a hagyomány. Régen a nagypapája is pásztor volt egy betlehemes csoportban.
 
 
 
- Örülök, hogy a rendkívüli helyzet ellenére is hirdethettük az örömhírt. Most elmaradtak a gyerekek próbái, csak a régebben tanultakra építkezhettünk, és online egyeztetésekkel készültünk az alkalomra. Nagyon sokan kiálltak a kapukba, a járókelők közül is sokan integettek a csapatnak – mondta Molnárné Pelei Andrea, a csoport vezetője.


A betlehemesek és az M1 stábja a Vértesi református templomban

További képek megtekintéséért kattintson a fotóra !

Az M1 műsorában (december 22-én) élőben is láthattak tudósítástKatti9ntson a képre!

Létavértes 2020. december 23.- TB

Szerző: turoczi  2020.12.23. 16:16 Szólj hozzá!

Címkék: Létavértesi Hírek Kővári Krisztián Nagylétai Csillagjáró Betlehemesek 2020. december Molnáné Pelei Andrea

Létavértes honlapja

1_23.jpg

Olvasásához kattintson a képre!

Szerző: turoczi  2020.12.22. 13:40 Szólj hozzá!

Címkék: Békesség Nagylétai Református Egyházközség Időszaki kiadvány 2020. Karácsony Hadházi András

AZ ÚJSÁG  ITT  OLVASHATÓ.

Szerző: turoczi  2020.12.17. 10:35 Szólj hozzá!

Címkék: újság Létavértesi Hírek Turóczi Barnabás 2020. DECEMBER

 

 

A NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉNEKKARÁNAK SZOLGÁLATA


                                                                               FELVÉTEL: NAGYLÉTAI  REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Megtekintéséhez kattintson a képre


Hadházi Tamás lelkész vezetésével november 29-én délután az Árpád téri templomkertnél közös imádkozással és énekléssel vette kezdetét az adventi időszak. A szép számban megjelent hívők és érdeklődők valamennyien eleget tettek a kötelező biztonsági előírásoknak.
A függönyök széthúzásával megnyílt a „Nagylétai Betlehem”, majd ezt követően a Szent István díszkútnál Menyhárt Károly polgármester felkapcsolta az adventi koszorú első gyertyáját.

A megnyitó alkalmával készült fotósorozat (36 kép)


                                                                                                               FELVÉTELEK: KŐVÁRI KRISZTIÁN

Megtekintéséhez kattintson a képre

AZ ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ VIDEÓFELVÉTELE


                                                                                          FELVÉTEL: HADHÁZI TAMÁSNÉ ESZE EMŐKE
Megtekintéséhez kattintson a képre

Szerző: turoczi  2020.11.29. 22:30 Szólj hozzá!

Címkék: Nagylétai Református Egyház Kővári Krisztián Nagylétai Betlehem Advent 2020.

 

A Létavértesi Polgárőr Egyesület is aktívan vesz részt a koronavírus-járvány kapcsán kialakult helyzet kezelésében, a korlátozó intézkedések betartásának ellenőrzésében, mindamellett továbbra is végzik önkéntes, bűnmegelőzési tevékenységüket.

 
Szolgálatuk során ellenőrzik a közterületeket, hogy a lakosság betartja-e az este 8 óra és reggel 5 óra közötti kijárási tilalmat. Ahol szükséges, ott figyelmeztetéssel élünk, de indokolt esetben rendőri segítséget is kérünk – fogalmazott Fábián Péter, az egyesület alelnöke.
Eddigi tapasztalatuk szerint a lakosság együttműködő, az érvényben lévő szabályokat betartják.
 
Kiemelt figyelem az időskorúakra

A polgárőrök a napi szolgálatellátás során az elvárhatónál nagyobb figyelmet fordítanak az időskorúakra. Élelmiszer vásárlásokkal, gyógyszerbeszerzésekkel, ételszállítással segítik az egyedül élő rászoruló embereket.

Indokolt esetben gondoskodnak az orvoshoz való eljutásról is. Olykor egy beszélgetés is sokat segít a magányos embernek, hogy enyhüljön a rossz kedve.
A területükön aránylag sok ember van házi karanténban, gyakran egész családok, és azok ellenőrzéséből is kiveszi részét az egyesület.
- Nálunk senki sem marad egyedül, lehetőségeinkhez mérten mindenkinek próbálunk segíteni- hangsúlyozta az alelnök. Ilyen helyzetekben a bevásárlások jelentik a legnagyobb segítséget, az átadott lista alapján beszerzett élelmiszereket a kapuig, lakásajtóig visszük.

Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) támogatásokkal, védőeszközökkel segíti a polgárőrök szolgálatellátását, mely a Létavértes Városi Önkormányzat hozzájárulásával biztosítja a zavartalan és folyamatos munkát. A város vezetése mellett a lakosság is elismeri, segíti és támogatja a polgárőrök tevékenységét.
 
Egy terepjáró kellene a külterületekre

Az őszi rossz időjárási körülmények indokolják, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a külterületeken élőkre. Sokan élnek olyan helyen, ahová személygépkocsival nem egyszerű eljutni, vagy a hely szinte megközelíthetetlen. Itt terepjáróra lenne szükségük – mondja Fábián Péter. Már benyújtották pályázatukat az OPSZ felé, és bizakodnak annak kedvező elbírálásban. Addig is állandó telefonkapcsolatban vannak a kint élőkkel, így baj esetén azonnal tudnak cselekedni.
Az egyesület rendkívül jó szakmai kapcsolatot ápol a Létavértesi Rendőrőrs munkatársaival, közös szolgálatszervezéssel segítik egymás munkáját. A napi kapcsolattartás igen hatékonnyá teszi a bűnmegelőzési munkát. Ebben segíti őket az a két EDR rádió, melyet az OPSZ pályázatán kapott az egyesület.
A lakossággal történő állandó kapcsolattartás érdekében 24 órás telefonos elérhetőséget biztosítanak. Erre olykor szükség is lehet, mert gyakran feltűnnek házaló kerekedők, akik megpróbálják kihasználni az emberek jóhiszeműségét, vagy a vírusfertőzéstől való félelmét, és csodaszereket kínálnak.
- Ne vásároljon senki semmit a házalóktól, kellő elővigyázattal, bizalmatlansággal forduljanak az ismeretlenek felé, és semmiféleképpen ne engedjék be őket az otthonaikba ! – kérte Fábián Péter alelnök, és felhívta a figyelmet, hogy baj esetén kérjenek segítséget a 112-es általános segélyhívón, vagy egyesületük ügyeleti számán.

 

Szerző: turoczi  2020.11.28. 20:53 Szólj hozzá!

Címkék: Fábián Péter járványhelyzet 2020. november Létavértesi Polgárőr Egyesület

süti beállítások módosítása