(A TRIALOG EGYÜTTMŰKÖDÉS ANYAGA II. rész)

MEZŐGAZDASÁGBAN REJLŐ PROBLÉMÁK
·         Nagy földterületek nincsenek kihasználva.
·         A mezőgazdaságban megtermelt termékek eladása bizonytalan, a felvásárlók gyakran egyoldalúan módosítják a szerződéseket.
·         A mezőgazdaság strukturálatlan.
·         Az emberek nem művelik a kertjüket
·         Nincs összefogás, összetartás a helyi gazdák között, egymás piaci helyzetét rontják.
·         Nincs értelme gazdálkodni, mert nincs benne pénz, nem lehet belőle megélni.
·         A napszámos foglalkoztatás nem működik, mert amikor dolgoznak, arra a napra nem jár segély, így nem éri meg dolgozni.
·         Felaprózódtak a birtokok.
·         Sokan nem akarnak a mezőgazdaságban dolgozni.
·         A helyiek termékeiket nem tudják a közelben eladni, nincs normális felvásárlási ár.
·         A terményfelvásárlással olykor spekulálnak.
 
ÖNKORMÁNYZAT – INTÉZMÉNYEK - SZOLGÁLTATÁSOK
·         A közmunka nincs jól megszervezve, a program nem megfelelő.
·         A fejlesztésekben rövidtávon gondolkodnak, nem veszik figyelembe az intézmények. üzemeltetésére, fenntartására szükséges költségeket.
·         Az önkormányzaton belül gyakori a rokoni kapcsolat, ennek következtében ők mozgatnak mindent.
·         A pályázati pénzek felhasználása nem átlátható.
·         Közigazgatási és oktatási különbségek vannak Léta és Vértes között.
·         Kiépítetlen a szennyvízhálózat, meghiúsult a csatornázás a településen.
·         Zsúfoltak a buszjáratok, nem megoldott a közösségi közlekedés, a vasúti szárnyvonalat is megszüntették.
·         Nincs étterem és szórakozási lehetőség, minden hely elkocsmásodott, nem lehet beülni sehová.
·         A cigány származásúak kérelmét elutasítja, diszkriminálja az önkormányzat.
·         Bevásárlóközpontok hiánya.
·         A művelődési ház nyitott, de nem lehet csak úgy bemenni, beülni beszélgetni, mozi sincs, a lakosság igényeit nem veszik figyelembe a programok szervezésénél.
·         Az oktatás alacsony színvonalú.
·        
A közművesítésben csak a centrum van kiépítve, a periféria el van hanyagolva, minden a centrumba összpontosul.
·         A közpénzekből nem tartják rendbe az utakat, esős időszakban az utcákon áll a csapadék.
·         „Egy kis településnek nem kellenek nagy szórakozóhelyek, így nem csoda, hogy csődbe mennek.”
·         Nincs pénz a programokra.
·         Szélmalomharcot vívnak a képviselőtagok.
·         Rugalmatlan az önkormányzat a civilekkel való együttműködésben.
·         Az önkormányzat nem helyi vállalkozókkal dolgoztat.
·         Csökkentették az iskola költségvetését, nincs pénz tehetséggondozásra sem.
·         Nem helyieket foglalkoztatják az intézményekben, inkább kívülről hoznak szakembert, hiába van itt is.
·         Az iskolának nincs énekkara.
·         Az óvodát mocsárra építették, sok a szúnyog, eldugott helyen van.
·         Közösségi tér hiánya.
·         Az önkormányzat pazarló, ami számára fontos arra költenek.
·         Közösségi helyiségnek magas a bérleti díja.
·         Önkormányzat eladósodott (állami terhelés). 
·         Több helyen nincs akadálymentesítés.
·         „A település nagyságához és a városi rangjához képest nincs elegendő szolgáltatás.”
·         „A képviselők nem csinálnak semmit.”
·         Nincs középiskola.
·         „Tisztes adófizetők nem részesülnek kedvezményekben.”
 
IFJÚSÁG PROBLÉMÁI
·         A fiataloknak nincsen se munkahelye se szórakozási és kulturális lehetősége.
·         A fiatalok elmennek tanulni a településről, és utána nem jönnek haza, semmilyen perspektívájuk nincsen Létavértesen.
·         A fiataloknak nincs ambíciójuk
·         A kocsmák nyújtanak beülési lehetőséget nekik.
·         Szakemberhiány van, sok fiatal kimegy külföldre dolgozni.
 
NYILVÁNOSSÁG
·         Nem veszik figyelembe a lakosság igényeit, nincsen lakossági fórum, helyi televízió, rádió, plakát.
·         A nyilvánosság és tájékoztatás nem jó, az újság utólag számol be a történésekről, nem előre közli a kínált programokat, lehetőségeket.
·         A helyi újság szerkesztése kontroll nélkül működik; zárt, szakmaiatlan és egyoldalú a szerkesztése, tartalma.
·         A település honlapján lévő fórumot sokan olvassák, azonban kevesen szólnak hozzá a témákhoz.
 
Lehetőségek
 
KÖZÖSSÉGBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK
·         Új, fiatal képviselőtestület.
·         Helyiekből kellene kinevelni a különböző tisztségviselőket.
·         A lakosságnak szerveződnie kellene és alapozni a helyiek összefogására. (összefogás a fiatalok körében és a kulturális életben).
·         A gazdáknak össze kellene fogni, hogy a felvásárlók ne használják ki őket.
·         Lakossági szemléletváltásra van szükség. (pl.: cigi árát másra fordítani)
·         A rendelkezésre álló humán előforrásra (jó szakemberek) kellene alapozni.
·         A civileket be kellene vonni mindenbe, támogatni, erősíteni őket.
·         A polgármester feladata kellene, hogy legyen a kapcsolatteremtés, hogy járja a világot, és az alpolgármesternek kellene irányítani.
 
 
KÜLSŐ TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTHATÓ LEHETŐSÉGEK/PROGRAMOK
 • Többen a munkahelyteremtést említették, mint legfontosabb lehetőséget.
 • Hiper/szupermarketek létesítése, megnyitása. (pl.: Penny Market, Tesco)
 • A településen sok a vállalkozó, így az ő feladatuk lenne többek között a munkahelyteremtés.
 • A járóbeteg centrum majd a későbbiekben munkahelyeket adhat.
 • Takarító Vállalat alapítása, működtetése.
 • A most épülő műanyaggyár.
 • A mezőgazdasági termékek feldolgozására új munkahelyeket kellene létre hozni. Feldolgozó üzem létrehozása.
 • Turizmus, falusi turizmus fejlesztés, a Piremon Lovas tanya újranyitása, működése.
 • Különböző vendéglátó egységek üzemelésére, megnyitására lenne szükség. Például étteremre, panzióra, valamint a fiataloknak szórakozóhelyre.
 • Debrecen közelsége lehetőség lehet arra, hogy programokat, feladatokat vegyenek át a megyeszékhelytől.
 • Tükörprojekt megvalósítása (egy ipari park egyik része Magyarországon, a másik Romániában lenne). Ehhez viszont szakképzésre van szükség.
 • Gyorsforgalmi út a határon túlra.
 • Ipar kellene, ami munkahelyeket teremtene.

·         A Schengen-i övezet, mint lehetőség.

·         Debrecen agglomerációs területe a település. Ezt ki kellene használni lakópark létrehozásával.

·         Egészségturizmusra lehetne alapozni.

·         A leggazdagabbak gyerekei számára drogelvonó intézmény alapítása, működtetése.

 • ·         Az átmenő forgalmat meg kellene fogni, állítani a vendéglátóhelyekkel.
 • ·         Ipari park fejlesztése.
 • ·         A csatorna kiépítése.

·         Mivel sok a zöldséghulladék, közösségi komposztálóra lenne szükség a gazdák számára.

·         Önkormányzati földterület átadása saját/magán gazdálkodásra való felhasználásra.

·         A szőlőtermesztés felvirágoztatása. Helyi borok forgalomba hozása.

·         Családi gazdaságok és családi vállalkozások kialakítása.

·         Infrastrukturális fejlesztések.

·         Az álló üzemek újraindítása. Ezt az államnak vagy az önkormányzatnak kellene megtenni.

·         Építőipar, élelmiszeripar, ruhaipar támogatása, fejlesztése.

 
TERMÉSZET ADTA LEHETŐSÉGEK
 
·         A termálvíz felhasználása az intézmények fűtésére, illetve fürdő építésével annak működtetésére.
·         A természeti erők (pl.: napenergia) kiaknázása.
·         A jó minőségű termőföld alkalmas almapaprika, pritaminpaprika, torma és szőlő termesztésére, illetve akácfa termelésre.
·         Halastó felújítása, kitakarítása és újraindítása.
 
LEHETŐSÉGEK AZ OKTATÁS, SPORT ÉS KULTÚRA TERÜLETÉN
·         A középiskola létesítése Létán hozzá járulna többek között ahhoz, hogy a fiatalok tovább maradjanak a településen.
·         A fiatalok számára létesített szórakozóhelyek szintén ezt a célt szolgálnák.
·         Az oktatásszervezés és az oktatásfejlesztés keretében lehetne indítani a felnőttek számára képzéseket, illetve a szülők számára például gyermekneveléssel kapcsolatos képzést.
·         A falusi turizmus beindítását segítené elő például a lovaglás lehetőségének biztosítása, a Májusi málé fesztivál és a jurta tábor.
·         Szintén a turizmus fellendítéséhez járulna hozzá, ha országszerte elterjedne, hogy a város híres az Irinyiekről, és itt található az egyetlen vízi vágóhíd.
·         Fontos lenne kiaknázni a Református Egyház Ifjúsági Háza és a Kulturális Egyesület adta lehetőségeket.
·         A Vértesen található szabad földterületen szabadidőparkot lehetne építeni.
 
 
EGYÉB LEHETŐSÉGEK
 
·         A határon átnyúló kapcsolatok jobb ápolása, mind a civilekkel, mind az önkormányzatokkal.
·         Elektronikus kommunikáció fejlesztése.
·         Helyi újság.
·         Kábeltévé.
·         Pályázatok beadása. Pályázati pénzek mozgósítása.
·         Támogatni a roma kisebbséget, azokat, akik minimum 22 éves korukig tanulnak.
·         Vadásztársaság, ha szervezettebben működne, népszerűsíthetné a települést.
·         Városiasabb kinézet vonzhatná az embereket.
·         Idős otthon konyhája most épül (szociális étkeztetés).
·         10.000 diófát kellene ültetni az utcákra, az emberek háza elé. Amikor termőre fordul, lehetne belőle olajat készíteni, azt eladni, a héjával fűteni lehetne a szegényebb embereknek. Amikor megkezdődik a kivágásuk, akkor pedig bútoripart lehetne rá telepíteni.
·         Az önkormányzat helyett az egyház fogja üzemeltetni a szociális otthont, így az önkormányzatnak több pénze marad.
·         Még egy fagyizó.
·         Fásítás, ligetesítés.
·         Önkormányzati szabályozásokkal, határozatokkal biztosítani a fejlesztések irányát.
·         Gyermekétkeztetésre pályázik a település.
·         Létavértes, mint kistérségi központ.
 
 
A közösségi beszélgetésekről
 
Az interjúzásokat, beszélgetéseket követően úgy döntöttünk, külön szervezzük az első közösségi beszélgetéseket – melyeken ismertetjük eddigi munkánk tapasztalatait, az összegyűjtött értékeket, lehetőségeket, problémákat - a létai és a vértesi részen lakók számára. Az elsőre 2011. április 8-án került sor a létai városrészben, a sporttelep klubszobájában, ahol a jelenlévők több témát vitattak meg alaposabban. Az egyik a gazdálkodás, a föld szeretetének átadása a fiatalok számára, annak bizonyítása, hogy kis földterületeken is lehet eredményesen gazdálkodni. Ehhez kapcsolódóan kisebb üzemek létesítésére lenne szükség.
A másik a civil szervezetek együttműködése, melyről megállapították, hogy ugyan leülnek beszélni, de nem elégséges az együttműködés, nem terjed ki hosszú távra. Mindent pénzhez kötnek, így abbamarad az együttműködés az egyesületek között, pedig civil összefogással lokális problémákat lehetne megoldani. Sok probléma megoldható pénz nélkül, de, van, amihez szükséges. Javaslatként fogalmazódott meg, hogy a civil szervezetek közötti együttműködés kialakításának első lépéseként a szervezetek alapszabályait kellene kölcsönösen átnézni, közös pontokat keresni benne, erre építve jöhet létre összefogás. Aktív a Román Kulturális Egyesület és a görög katolikus egyház alapítványa. A helyi tudást nem ismerik az emberek, és így el sem tudják ismerni.
 
Megfogalmazták, súlyozni kellene a problémákat, mert azokat egyszerre nem lehet megoldani. Különösen négy probléma kapott hangsúlyt: a térségfejlesztés, a bűnözés, a munkahelyek hiánya, az elöregedés – ezt igen fontosnak tartják, melyek külső források nélkül nem megoldhatók.
Felmerült, Biharország, mint egységes identitású terület újrafogalmazása, mely igényli a határon átnyúló együttműködéseket.
A Léta és Vértes közötti ellentétről szólva, a jelenlévők szerint nem vallás alapú az identitásbeli különbség, ebben az értelemben egyáltalán nincs különbség a két rész között. A ’60-as évek óta nincs, nem érzékelhető vallási különbség. Végezetül megállapították, nem kell külön közösségi beszélgetéseket szervezni Létán és Vértesen, valamint hiányolták az önkormányzati képviselők jelenlétét.
 
Másnap, április 9-én a vértesi részen, a könyvtárban tartottuk meg a közösségi beszélgetést. A megjelentek első megállapítása az volt, hogy a probléma listából kiderül, sok dolog van, amit hiányolnak, de, azok egy része létezik, ezek szerint nem jut el az emberekhez minden tevékenység, már működő fejlesztés. Például az, hogy van felnőttképzés a városban, a vértesi általános iskolában két éves szakiskola működik, melynek célja, a járóbeteg szakellátóba legyenek helyi szakemberek, de ez jó hatással lehet az egészségturizmusra is. A turizmusban is van lehetőség, össze lehetne kapcsolni a város nevezetességeinek megtekintését a Piremon-tanya lovas szolgáltatásaival. Geotermikus programban is lehetne gondolkodni, a termálvíz fűtésre, fürdő létesítésére, üvegház-fólia kertészet üzemeltetésre alkalmas.
Mezőgazdasági termékek értékesítése gondot okoz, érdemes lenne értékesítési szövetkezetben gondolkodni.
Az egyház, a helyi intézmény és az önkormányzat között jó az együttműködés, közös programok vannak.
Itt is egybehangzó vélemény volt, nincs ellentét Léta és Vértes között, de az önállóság elvesztése (települések összevonása), a vértesiek számára fájó volt.
Létavértesen 1980-85 között volt a virágkor, ezzel kapcsolatban hangsúlyozták a jelenlévők: ahol a gazdaság rendben van, vannak munkahelyek, ott minden rendben van.
 
A következő közösségi beszélgetésekre május 5-én Létán, 6-án Vértesen került sor. A létain résztvevők a korábban felvetett problémák rangsorolásával és a lehetőségekkel történő összehozásával foglalkoztak. Első helyre került a foglalkoztatás, munkahelyteremtés kérdése, így közös döntés alapján a következő alkalommal ennek megvitatására kerül sor. Áttekintették, a helybeliek közül ki, mit tudna tenni a foglalkoztatás növelése érdekében, majd egymás között felosztották a felkeresendő és meghívandó személyeket, megbeszélték a közösségi beszélgetés reklámozásának módszereit, és azt, abban ki, mit tesz a következő hetekben. Javasolták, hogy immár közös közösségi beszélgetésre kerüljön sor a létai és a vértesi rész között, június végén a vértesi városrészben.
Másnap a vértesin megjelentek is a tennivalók, megoldandó problémák rangsorolását vitatták meg, itt is a foglalkoztatás és a munkahelyteremtés került az első helyre. Számba vették, hogy a vértesi részről kik azok, akik tehetnek a probléma megoldásáért, őket személyesen fogják felkeresni és meghívni. Elfogadták a létaiak javaslatát, így a következő, immár közös közösségi beszélgetés
2011. június 29-én (szerdán) 18 órától lesz
a vértesi részen.
 
 
Várjuk észrevételeiket, hozzászólásaikat - a http://letahirek.blog.hu -n is -, továbbá hívjuk Önöket a június végén rendezendő újabb közösségi beszélgetésre, melyre meghívót küldünk!
 
 
Giczey Péter                         Molnár Aranka                           Sélley Andrea
 
 
Elérhetőségeink:

 

 www.trialog.hu

 

 
Szerző: turoczi  2011.05.20. 17:33 2 komment

Címkék: fórum felmérés közösségi 2011 közösségfejlesztés életfa létavértes

http://letavertes.hu

A bejegyzés trackback címe:

https://letahirek.blog.hu/api/trackback/id/tr592919679

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Gerryco 2011.05.27. 13:32:25

Olvastam a folyamatot, és a problémákhoz szeretnék még egy kiegészítés írni: a bölcsőde hiánya! A Létavértesi fórum oldalról az egyik témát emelném ki ez ügyben: "Én, mint kisgyermekes szülő, több emberrel is beszéltem a bölcsődei problémáról. Aki dolgozik vagy vissza menne dolgozni, (főleg miután a gyermek 2 éves lett) nem tudja a gyermeket sehova sem elhelyezni. A nagyszülők is dolgoznak, a bébiszitter drága! Azt tudjuk, hogy Létavértesen van mini csoport,de sajnos csak 2,5 éves kortól. Kérdezem én: Miért nem lehet megoldani azt, ha a gyermek betölti a 2 éves kort és már nem pelenkás, felvegyék a mini csoportba? Vagy, miért nem lehetne az egyik, volt óvoda épületbe egy bölcsődét kialakítani? Többen is fizetnének havi szinten valamennyi összeget, hogy a gyermekeiket el tudják helyezni, egy ilyen helyre! Debrecenben például egy magán bölcsődébe is havi szinten 15 eFt-ot kell fizetnie a szülőnek, étkezéssel együtt. Jó lenne, ha a város ezen is gondolkodna, mivel egy ilyen lehetőség, ahova gyerekeket elhelyezhetik a szülők, itt tartja a városban fiatalokat és nem az elköltözésről gondolkodnak!" . Ez is egy égető probléma az elvándorlás megállítására!

turoczi 2011.05.27. 19:09:15

Kedves Gerryco!
Jogos a bölcsőde hiányának felvetése. Egy dolog előzhetné még ezt meg fontosságát tekintve: munkahelyek.
Azt nem tudom, hogy a város vezetői közül hányan olvassák el ezt a kommentet, de a közösségfejlesztő programot irányítók, azaz a TRIALOG együttműködés részéről figyelemmel kísérik. Bízom benne, hogy a végső összegzésben visszaköszön a javaslat.