A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 27-én ünnepi üléssel zárta a 2006-2010 –es ciklust, melyen kitüntetéseket, jutalmakat adtak át.
 
Barna Mónika köszöntötte a megjelenteket, külön a korábbi és a jelenlegi kitüntetetteket, kedves hozzátartozóikat. A Himnusz elhangzása után  Menyhárt Károly polgármester mondott ünnepi köszöntőt.
A Képviselőtestület szeptember 14-i ülésén döntött kitüntető címek adományozásáról.

Dr. Jenei Sándor

1933-ban született Nagylétán. 1951-ben végezte el a Mezőgazdasági Technikumot Pallagon, és rögtön munkába állt a derecskei Mezőgazdasági Gépállomáson.
1960 – 1994 között dolgozott az Aranykalász Termelőszövetkezetben. 1969-ben elvégezte az Agrártudományi Főiskolát, 1979-ben szerzett doktori címet mezőgazdasági gépesítés témakörben.
Egész munkásságát meghatározta szülőfaluja szeretete. Nagy szerepe volt abban, hogy a termelőszövetkezet alapítása – a korabeli körülményeket figyelembe véve- viszonylag zökkenőmentesen megtörtént Nagylétán. Szaktudásával és rátermettségével hozzájárult az Aranykalász Termelőszövetkezet országos ismertségéhez és elismertségéhez.
Nagy szerepe volt a Létavértes – Debrecen közötti, úgynevezett „bánki út” megépülésében. Hónapokon át tartó lobbizással elérte, hogy a létavértesi emberek ma ezen a rövidebb úton érik el Debrecent, a nagyváros nyújtotta gazdag kínálatot.
Tanácstagként megfontoltságával és tudásával törekedett segítette Nagyléta anyagi és szellemi értékeinek gyarapodását.
A posztumusz kitüntetést a település érdekében kifejtett áldozatos munkájának elismeréseként adományozta a Létavértes Város Képviselőtestülete.
 
Szima Gábor 
1959-ben született Nagylétán. 1977-ben felszolgálóként végzett a debreceni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában. Éveken át a helyi étteremben dolgozott, majd szakmáját Szegeden folytatta, ahol étteremvezető-helyettes lett. Az 1980-as évek közepén visszatért Debrecenbe, és továbbra is a vendéglátás területén kamatoztatta tudását.
Országos ismertségét a DVSC TEVA NBI -es, immár többszörös bajnok labdarugó csapat hozta meg számára, melynek elnöke és tulajdonosa.
A Létavértesi SC ’97 csapatot 1990 óta támogatja, az NB III-as Létavértes csapat teljes költségét biztosítja. Minden évben Ő a Városbál fődíjának felajánlója.
Sportkapcsolatát a várossal és a sportegyesülettel hosszú távra tervezi. Szima Gábor személyes hírnevével szülővárosa, Létavértes ismertségét is szolgálja.
Köszönő beszédében Szima Gábor elmondta, hogy kötődése és érzései változatlanok szülővárosa iránt, és a korábbi díszpolgárok sorát ismerve az adományozott címet nagy megtiszteltetésnek tartja. Az elkövetkezőkben igyekezni fog megszolgálni a város és a Képviselőtestület kitüntető figyelmességét.
_______________________________________________________________________________
 

LÉTAVÉRTES VÁROSÉRT DÍJ:

Dr. Bara Sándor
1941-ben született Monostorpályiban. Orvosi diplomáját 1966-ban szerezte a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Körzeti orvosként Hajdúszoboszlón kezdett, majd Nyíradonyban folytatta.
1961. május 1-én költözött Nagylétára családjával. Itt születtek gyermekei.
Tevékenysége során sportorvosi, üzemorvosi feladatokat is ellátott, és a szociális otthon intézményi orvosa is volt.
Alapító tagja a működő orvosi ügyeleti rendszernek. Kollégáival kezdeményezője volt az ügyeleti rendszer fejlesztésének, mely napjainkban Létavértes, Kokad és Álmosd ellátását biztosítja.
Részt vállalt az önkormányzat által benyújtott Kistérségi Járóbeteg Szakellátó pályázat előkészítésében.
Támogatója és segítője volt a létavértesiek magasabb színvonalú egészségügyi ellátását szolgáló kezdeményezéseknek, mint a laborvizsgálat szolgáltatás, illetve a helyben történő szemészeti vizsgálat megvalósulása.
Kitüntetését a település érdekében kifejtett több évtizedes áldozatos munkájának elismeréseként adományozta a Képviselőtestület.
 
Barcsa Gyula
1936-ban született Vértesen, máig a település lakosa. Erdész. A Peremartoni Nagy család angol parkjának helyén, a volt sportpályán és környékén létesített Irinyi emlékpark megálmodója, a fák és cserjék telepítésének irányítója. Aktívan közreműködött az Árpád téri Szent István díszkút környékének kialakításában. Ösztönzője és önzetlen támogatója a város parkosított területei növelésének, a munkálatok állandó segítője.
Legutóbb a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda megnyitásához mintegy 150 ezer forint értékű dísznövényt adományozott.
Elkötelezett lokálpatrióta. Sok éven át, mint a derecskei Díszfaiskola vezetője, több ezer csemetét ajándékozott a településnek.
Kitüntetését a település érdekében kifejtett áldozatos és önzetlen munkájának elismeréseként adományozta a Képviselőtestület.
 
 
Krizsán Gábor
 
1942-ben született Nagylétán, és máig a település polgára. Kereskedelmi tanuló, majd segéd, 1963-1970 között az ÁFÉSZ Cipőbolt, majd ezt követően 1991-ig az ABC áruház vezetője, két éven át –átszervezés után- a kereskedelmi Kft ügyvezető igazgatója. 1993-tól saját vállalkozását vezeti.
1990. előtt egy cikluson át volt tanácstag. Az első szabadon választott önkormányzati testület tagja, képviselő három cikluson át. 1998-2002 között a város alpolgármestere, 2006-tól a Pénzügyi Bizottság tagja. Aktív résztvevője a település közéletének. Alapítója, és 1996 ótaelnöke a Létavértesi Román Kulturális Egyesületnek. Egy cikluson át az Országos Román Önkormányzat tagja, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke. Szerteágazó kapcsolatot épített ki és tart fenn hazai és romániai hivatalokkal, intézményekkel, médiával, szervezetekkel és személyekkel. Irányítása alatt egy stabil, több mint 40 tagot számláló, és folyamatosan működő közösség a Létavértesi Román Kulturális Egyesület. Erre a szervezetre alapozva 2006-ban kezdeményezték a Létavértesi Román Kisebbségi Önkormányzat létrehozását. Ennek megalakulása után az elnöki tisztségre itt is Őt választották meg.
Létavértes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a település iránti felelős elkötelezettsége, következetes, becsülettel végzett közösségi munkája alapján adományozta számára a díjat.
 
Máté József
 
1962-ben született Debrecenben. A Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán szerzett rajz-földrajz szakon diplomát. Fáradhatatlanul küzd azért, hogy minden ember életének része legyen az igényes műalkotások iránti érdeklődés, a szépre való rácsodálkozás.
Az idén 11. alkalommal megrendezett, egyhetes évenkénti Létavértesi Alkotótábor elindítója, és mindvégig egyik fő szervezője. A meghívott alkotók minden alkalommal egy-egy művüket adományozzák a városnak. Az egyre gyarapodó gyűjteményben ma már több mint 200 kép található, amelyek a város tulajdonát képezik.
Mint közösségi ember a saját alkotó munkája mellett mások sikerét, kicsik és nagyok alkotóvágyának kiteljesedését is segíti. Nevéhez fűződik a Felnőtt Amatőr Képzőművészeti Kör és a Nyári Gyermek Képzőművészeti Tábor életre hívása. A felnőtt alkotók kiállítását több helyszínen láthatták az érdeklődők. A gyermektáborokban olyan anyagokkal és technikákkal ismerkednek a résztvevők, amire tanórán nincs lehetőség.
A tanár-pedagógus hitvallása a folyamatos megújulás és önképzés. Ezt igazolja, hogy a közelmúltban, a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán kitűnő minősítéssel tett mestervizsgát.
Létavértes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Létavértesi Alkotótábor megvalósításáért, a vizuális nevelés területén végzett áldozatos munkájáért adományozta számára a díjat.
 
 
Kerek Lajos
 
A Létavértesi Nagyközségi Önkormányzat 1994. januárjában döntött az Alapítvány Létavértesért létrehozásáról. Az alapító képviselők megválasztották a kuratóriumot, és elnökének Kerek Lajos nyugdíjas iskolaigazgatót kérték fel.
Az eltelt 16 év során Lajos bácsi mindvégig lelkiismeretesen, szolgálatkészen végezte teendőit. Köztiszteletben álló személye, felkészültsége, alapos helyismerete, a kuratórium tagjaival és az emberekkel kialakított nagyon jó kapcsolata garancia volt a zökkenőmentes és folyamatos munkára.
Nagylétára kerülése óta mindig szívügye volt a település sorsa. A kuratóriumban a kulturális élet, a tehetséggondozás támogatása, a hagyományok megőrzésének segítése motiválta javaslatait, döntéseit.
Az alapítvány 2006-ban készíttette el az Irinyi emlékérmet, mellyel a település érdekében hosszú időn át eredményesen dolgozók, az Irinyi emlékek ápolásában szerepet vállalók munkáját ismerik el. 2006-ban öt személy kapta meg az emlékérmet.
2010. áprilisában Kerek Lajos úgy döntött, hogy életkorára és egészségi állapotára való tekintettel lemond kuratóriumi elnöki tisztségéről és kuratóriumi tagságáról.
 
Menyhárt Károly polgármester, a település érdekében végzett több évtizedes munkát elismerve és megköszönve Emléklapot nyújtott át Kerek Lajos úrnak.
Nemes János, az alapítvány új elnöke, a kuratóriumban végzett önzetlen munkavégzés elismeréséül az alapító tagok, a kuratórium köszönetét tolmácsolva Irinyi emlékérmet adott át.
 
Az ünnepi ülésen Létavértes Város Önkormányzata és a település választópolgárai nevében Menyhárt Károly polgármester köszönetet mondott a több cikluson át végzett lelkiismeretes munkáért és ajándéktárgyat nyújtott át a Helyi Választási Bizottság korábbi elnökének Papp Imre úrnak, valamint Szilágyi József és Szima Sándor uraknak, bizottsági tagoknak
 
Az ünnepi testületi ülésen került sor mindazon személyek munkájának elismerésére és jutalmazására, akik a közszolgálatában, a döntéshozatalban, intézmények vezetőiként, hivatali dolgozóként a 2006-2010 –es ciklusidőszakban aktív szerepet vállaltak.
 
Gratulálunk a kitüntetetteknek, díjazottaknak. Munkájukhoz további sikereket, és jó egészséget kívánunk! (t)
 

KATTINTSON IDE: Ünnepi testületi 2010. szept. 27Ünnepi testületi 2010. szept. 27

Szerző: turoczi  2010.10.25. 20:21 Szólj hozzá!

Címkék: önkormányzat bizottság intézmények 2010 kitüntetések választási létavértes elismerések

A bejegyzés trackback címe:

https://letahirek.blog.hu/api/trackback/id/tr772398426

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.